TEKNISK ISOLERING AV RÖR & VENTILATION

TEKNIKOMRÅDEN

RÖRISOLERING

Eftersom varmt eller kallt vatten har en ganska lång väg att resa genom en byggnad så är det avgörande att det bibehåller den önskade temperaturen så mycket som möjligt

VENTILATIONSISOLERING

Kanaler för tilluft, återluft eller frånluft som är anslutna till värmeåtervinning får inte förlora sitt energiinnehåll på vägen till inblåsningsställe eller återvinningsaggregat. En effektiv isolering begränsar temperaturfallet, minskar energiförlusterna och ökar verkningsgraden på återvinningsaggregatet

KYLISOLERING

Den fördel som kylisolering ger syns ofta inte. Men viktiga funktioner är: ökad energieffektivitet, skydd mot kondensvatten, skydd mot korrosion och minskat bullerutsläpp.

KVALITET & MILJÖ​

Isolering är en nyckel till lösningen

De pågående och kommande klimatförändringarna ställer nya krav på bygg-, installations-, och fastighetsbranschen. Bygghandlarnas roll för ökad hållbarhet ökar eftersom den bästa energin är den som inte används. Genom att energirenovera och tilläggsisolera din fastighet minskar energibehovet. Och just minskat energibehov är en viktig utgångspunkt när det gäller att nå klimatmålen.

Miljöanpassning genom ansvar

I vårt uppdrag att leverera samhällsnytta med hög tillgänglighet ligger stort fokus på miljömässig hållbarhet, det vill säga allt som påverkar den yttre miljön. Vi tar ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att göra likadant.

KONTAKTA OSS

Postadress

Org: 559365-6985

GVI Ventilationsisolering AB
EKLANDA GÅRD 44
431 59 Mölndal

073-650 55 88

Rulla till toppen